Herb i flaga

11 września 2000r. Rada Gminy w Mszanie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podjęła Uchwałę nr XX/38/2000 w sprawie przyjęcia insygniów Gminy, tj. herbu i flagi.

Herb Gminy Mszana powstał w wyniku połączenia trzech symboli umieszczonych
w historycznych herbach sołeckich Mszany, Połomi i Gogołowej:
Mszana - dzwon,
Połomia - serce,
Gogołowa - drzewo.

 

Flaga Gminy składa się z trzech poziomych pasów w kolorach niebieskim i białym oraz zamieszczonego na wewnętrznym pasie herbu Gminy.