Zabytki Gminy

1. Do najcenniejszych należy stara plebania w Połomi przy ulicy Centralnej. W 2011 roku minęło dwusetlecie jej istnienia. Podlega całkowitej ochronie prawnej (wpisana do rejestru zabytków województwa katowickiego pod nr 741/66).

W 2013 roku stara fara została wyremontowana w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Połomi. Obecnie na mocy porozumienia Gminy z Powiatem Wodzisławskim mieści się tutaj Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. Na zdjęciach poniżej - obiekt wyremontowany oraz przed rewitalizacją.

Dokładnie 24 kwietnia 1811 roku położono kamień węgielny pod budowę nowego, murowanego probostwa, dosyć obszernego. Fara obejmowała 7 pokoi, 1 spiżarkę i 2 kuchnie. Zabudowania gospodarcze stanowiły mniejsza i większa stodoła, stajnia na 6 koni i 12 krów, remiza i 1 spichrz zbożowy. Budynek połomskiego probostwa był bardzo reprezentacyjny. Jego budowniczym był ks. Johannes Meer, który przez wiele lat kierował połomską parafią. Pochodził z Wallhofer. Jak pisał w swojej monografii z 1959 roku Ludwik Musioł (publikacja powstała na prośbę ks. Romana Kopyty, ówczesnego proboszcza Połomi), ks. Johannes Meer urodził się w 1741 roku, a połomskie probostwo otrzymał z początkiem lipca 1776 roku. Pracował tutaj do swojej śmierci, do 3 sierpnia 1824 roku.

Na starej farze przez długie lata mieścił się ośrodek zdrowia, poczta i przedszkole. Później budynek niszczał aż do czasu generalnego remontu (więcej o rewitalizacji TUTAJ).

Na frontowej ścianie probostwa znajduje się tablica z piaskowca, na której wyryty został napis (w tłumaczeniu): "Roku 1811. D:24 Apri: Poczęta. Dziekan. Johann Meer".

2. Oprócz zabytkowej plebani wart zwiedzenia jest również teren pobliskiego cmentarza z I połowy XIV wieku. Przy wejściu na cmentarz znajduje się zespól figuralny, w skład którego wchodzą: krzyż "Męki Pańskiej" z 1853 r., figura świętego z 1876 r. oraz figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1878 r.

3. Budynek "starej szkoły" w Połomi z 1878 roku

W 1789 r. zbudowano drewnianą szkołę w Połomi. Sto lat później – w 1878 roku - zbudowano pierwszą szkołę murowaną. Od roku 1870 do 1874 r. pierwszym kierownikiem szkoły był Józef Szczasny. W roku 1890 szkoła była 3 – klasowa i liczyła 290 dzieci. W 1936 r szkoła była 6 - klasowa i uczęszczało do niej 231 dzieci katolickich. Do roku 1995 budynek użytkowany był jako obiekt szkolny. 

W 1995 r., po wybudowaniu nowej szkoły podstawowej w Połomi, budynek został opuszczony. W 2002 r. gmina doraźnie zabezpieczyła obiekt (zabicie deskami i dyktą otworów okiennych i drzwiowych). 

Przez kilka obiekt niszczał. W latach 2010/2011 został gruntownie odremontowany i z powrotem pełni funkcje publiczne. Obecnie jest to budynek wielofunkcyjny, gdzie mieści się bank, punkt apteczny, ośrodek zdrowia oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, a także drobne usługi i handel.

Na drugim piętrze znajduje się sala konferencyjna, z zachowanym w tym pomieszczeniu oryginalny murem pruskim.

4. Neogotycki kościół pod wezwaniem Św. Jerzego w Mszanie zaczął powstawać w 1896 roku. Poświecenia świątyni dokonał ks. kardynał Georg Kopp z Wrocławia w dniu 24 kwietnia 1898. Kościół zbudowano w stylu neogotyckim według projektu Ebersa, zaś pracami budowlanymi kierowała firma braci Fuchs z Rybnika. Wewnętrzne wyposażenie kościoła: ołtarze, ławki, ambonę, chrzcielnicę, konfesjonał i szafy dostarczył rzeźbiarz Józef Rzytki z Raciborza. Michał Rzytki odmalował kościół. Organy wybudowała firma Klimosz i Dürschlag z Rybnika. Budowa kościoła kosztowała 48 000 ówczesnych marek. Budowniczym kościoła był ówczesny proboszcz mszański ks. Wilhelm Tusker.

Podczas II wojny światowej kościół, jego wieża i ściany zostały w znacznym stopniu uszkodzone. Zabrano wszystkie dzwony. W latach 1946-48 odbudowano wojenne zniszczenia. W roku 1981 ks. bp Herbert Bednorz poświęcił trzy nowe dzwony, o imionach: Maria, Józef i Rafał o łącznej wadze 1500 kg. W roku 1984 dach kościoła pokryty został blachą miedzianą. W latach 2003-2004 wybudowana została kaplica przedpogrzebowa. Stanęła ona na miejscu starego probostwa. Jej projektantami było dwoje młodych mszańskich architektów: Agnieszka Kuś i Tomasz Holona, a ceramiczne elementy wystroju wewnętrznego wykonał Wojciech Dzienniak. W ramach podjętych prac uporządkowano także obejście kaplicy. W roku 2005 Maciej Tomaszewski z Gliwic przeprowadził kapitalny remont oraz konserwację mszańskich organów, zaś w roku 2006 przeprowadzono remont ławek.

Obecnie kończy się remont wnętrza, trwający od dwóch lat, mający nadać świątyni oryginalny neogotycki charakter.

5. Na terenie Gminy Mszana stoją trzy murowane zabytkowe kapliczki:

Kapliczka Św. Jana Nepomucena w Gogołowej - łatwo do niej trafić, znajduje się przy głównej drodze - ulicy Wiejskiej. Murowana, pochodzi z XIX wieku.

Kapliczka Św. Jana w Połomi - stoi tuż na poboczu przy ulicy Szkolnej. Murowana, pochodzi z przełomu XVIII/XIX wieku.

Kapliczka Św. Jana w Mszanie - znajduje się przy ulicy Mickiewicza, niedaleko kościoła parafialnego. Murowana, pochodzi  z 1887 roku.

6. Na terenie gminy znajdują się także 32 krzyże przydrożne. Wszystkie (poza drewnianym z ul. Mickiewicza) są krzyżami Męki Pańskiej.