Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 21 czerwca 2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mszana odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 19 maja 2021 r.
  3. Informacja o przygotowanej ofercie placówek kultury i sportu na wakacje 2021 r.
  4. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w czasie wakacji 2021 r. - informacja placówek oświatowych.
  5. Rekrutacja do przedszkoli.
  6. Sprawy bieżące
  7. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
/-/ Rafał Bura