Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych w dniu 19 maja br.

Zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2021 roku o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.

Posiedzenie odbędzie się zdalnie za pomocą systemu teleinformatycznego e-sesja. W przypadku braku możliwości technicznych istnieje możliwość wzięcia udziału na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 8 kwietnia 2021 r.
  3. Opieka społeczna na terenie Gminy Mszana - wsparcie dla ubogich, niepełnosprawnych i seniorów, problem dostępności.
  4. Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Mszana.
  5. Członkostwo Gminy Mszana w związkach międzygminnych, spółkach i stowarzyszeniach.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
/-/ Rafał Bura