Informacja po posiedzeniu KSS w dniu 10 grudnia 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 10 grudnia Komisja Spraw Społecznych omawiała projekt budżetu na 2021 rok w zakresie polityki społecznej i oświaty. Zostały w nim uwzględnione podwyżki płac dla kadry administracyjnej i obsługi w placówkach oświatowych.


W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych oświaty. Pod dyskusję poddano temat zmiany uchwały Rady Gminy z 2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.


Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mszanie oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Wodzisławiu Śl. zwróciły się z prośbą o możliwość dokonania zmiany polegającej na ustaleniu pensum na poziomie 22 godzin (obecnie jest to w tych grupach 25 godzin). Po dyskusji temat poddano pod głosowanie. Komisja uznała, że nie należy zmieniać uchwały, a warunki pracy tych nauczycieli są dobre, w każdej grupie jest przyjęta pomoc nauczyciela.

W sprawach bieżących Komisja opiniowała również projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie:
- planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mszana na 2021 r.
oraz
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mszana a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju na rzecz mieszkańców Gminy Mszana.

Komisja opiniowała również 4 wnioski o Nagrodę Wójta Gminy Mszana za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2 wnioski złożyła Pani Klaudia Mitko: w związku z zajęciem 1 i 2 miejsca na Mistrzostwach Polski w Ju Jitsu we wrześniu 2020 roku w Bochni.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski.

2 wnioski Pani Marii Zdziebło w imieniu córki Zofii Zdziebło w związku z zajęciem przez nią 1 i 2 miejsca na Mistrzostwach Polski w Ju Jitsu w Bochni, we wrześniu 2020 roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski.

Na posiedzeniu Komisja przyjęła również plan pracy na 2021 rok.