Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 16 września br.

Zawiadamiam, że w dniu 16 września 2020 roku o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Mszana.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 27 sierpnia 2020 r.
3. Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Mszana.
4. Analiza bezpieczeństwa na terenie Gminy Mszana pod kątem epidemicznym.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
/-/ Rafał Bura